Kennissessie Legal ICT: van voorspel naar hoogtepunt

Het aantal full-service IT dienstverleners in de advocatuur is op één hand te tellen. Eerder dit jaar kwam daar een nieuwe speler bij: Legal ICT, een samenwerkingsverband tussen BaseNet Advocatensoftware, 2ML IT Solutions en de MaDox Groep. Om deze samenwerking ook publiekelijk uit te dragen organiseerde Legal ICT gisteren een kennissessie voor de advocatuur. Geen gladde verkooppraatjes maar een drietal interessante presentaties over compleet verschillende onderwerpen.

Plaats delict was Amsterdam Expo, alwaar de bezoekers na de informatieve middag werden getrakteerd op een speciale rondleiding door de tentoonstelling Titanic: The Artifact Exhibition. Op zich een gewaagde locatie voor een nieuw initiatief! Toch wist de organisatie daar een mooie draai aan te geven: “de Titanic stond voor innovatie en dat sluit mooi aan bij de advocatuur, daar valt immers nog genoeg te innoveren”.

Van voorspel naar hoogtepunt
Marcel Olislagers, mede-oprichter van YourReputation, ging tijdens zijn presentatie in op reputatiemanagement: “We leven in een transparante wereld waarin reputatie niet meer door jezelf, maar door anderen wordt bepaald”. Olislagers constateert dat de advocatuur zich in een transformatiemarkt bevindt. Consumenten willen en kunnen steeds meer zelf doen en dit zal ook zijn effect hebben op de juridische dienstverlening. Het gaat volgens Olislagers niet meer om de kennis op zich, maar om hoe goed je die kennis kan verpakken.
Bij de zoektocht naar een geschikte advocaat draait het volgens hem niet meer om naam en faam, maar om de (on-line) reputatie. Er is een duidelijke verschuiving waar te nemen van trust me naar show me.

Olislagers typeert de advocatuur als een commodity markt waarin relevantie en content marketing een steeds belangrijkere rol speelt: “content marketing is als een voorspel dat leidt naar het hoogtepunt: nieuwe business”.
De take-away boodschap van Olislagers was dan ook veel aandacht te besteden aan de on-line reputatie. Advocaten moeten vaker van zich laten horen en in hun on-line uitingen meer ingaan op actuele themas. Met andere woorden, advocaten moeten meer gaan denken als uitgevers van kennis.

Tijd voor echte veranderingen
De tweede spreker was Hans Bos, National Technology Office bij Microsoft Nederland. Geen juridisch specifieke presentatie, maar meer een blik in de toekomst van technologie en automatisering.
Bos schetste hoe we bij de overgang van het analoge naar het digitale tijdperk eigenlijk niets anders hebben gedaan dan oude processen en procedures één op één te vertalen naar digitale varianten. Vandaag de dag is volgens Bos alles wel gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, nu is de tijd voor echte veranderingen en innovatie. Aan de hand van een mooi filmpje liet Bos zien wat we allemaal kunnen verwachten in de nabije toekomst.

Al met al een boeiende presentatie aangevuld met leuke anekdotes en een aantal treffende voorbeelden. De conclusie van Bos was dat het tijd wordt dat de technologie zich aanpast aan de mens in plaats van andersom.

Kwaliteit en Innovatie
De laatste presentatie werd verzorgd door Jan van Coeverden, afdelingsmanager informatievoorziening bij het Landelijk Dienstencentrum van de Rechtspraak. Over digitalisering van de rechtspraak was van Coeverden kort maar krachtig: “we zijn nog volkomen in de papieren wereld”, om daar direct aan toe te voegen dat van de €950 miljoen die jaarlijks omgaat in de Nederlandse rechtspraak maar liefst €70 miljoen wordt besteed aan IT.

Toch wordt er wel gewerkt aan digitalisering van de rechtspraak, de website www.rechtspraak.nl en het Digitaal Loket Rechtspraak zijn daar goede voorbeelden van. Digitaal procederen kan echter nog niet, maar daar wordt wel aan gewerkt: in Den Haag loopt een pilot waar strafdossiers digitaal beschikbaar zijn voor advocaten en de rechtbank.

Ook ging van Coeverden kort in op het vernieuwingsprogramma KeI (Kwaliteit en Innovatie), dat als hoofddoel heeft om procedures in de rechtspraak te vereenvoudigen en te versnellen. In de nabije toekomst is er geen keuze meer voor juridische professionals: procederen moet dan digitaal.

Al met al kan Legal ICT terugkijken op een goed georganiseerde en geslaagde middag. Nu maar hopen dat het nieuwe samenwerkingsverband niet hetzelfde lot beschoren is als de Titanic!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *