Lexxyn en SJBN benadrukken nut van ICT voor de jonge advocaat met formele samenwerking

lexxynDe Lexxyn Groep en Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) slaan de handen formeel ineen. De komende vijf jaar wordt de Lexxyn Groep de exclusieve ICT kennispartner van de SJBN. Met deze samenwerking wordt de toegevoegde waarde van ICT- voor de nieuwe generatie juristen- door beide partijen onderstreept.

‘Het doel van deze samenwerking is het samenbrengen van ICT en de advocaat van de toekomst’, aldus Claudia Heemskerk, Operationeel Manager Lexxyn Groep. Ze vervolgt: ‘De Lexxyn Groep heeft zoveel kennis in huis, en dit delen we graag. We willen in contact blijven met de markt, weten wat de jurist bezighoudt en ze begrijpen. Alleen op deze manier kunnen we ons portfolio blijven aanscherpen. De jonge advocaat is een interessante doelgroep voor ons. Ze zijn meestal nog niet beslissingsbevoegd in IT-trajecten, maar hebben wel een visie op IT en de behoefte om mee te denken en adviseren. Zij zijn dus niet alleen de advocaat van de toekomst, maar ook de personen die in de toekomst verder vorm geven aan IT.’

Vanuit de SJBN is deze samenwerking een nieuw en interessant initiatief. De Lexxyn Groep is meer dan alleen een sponsor. Zo zal de Lexxyn Groep als kennispartner aansluiten bij evenementen en in samenspraak met partner ICT Concept, voor de werkzaamheden die ICT Concept binnen de SJBN uitvoert, de ICT gaan faciliteren.  De komende periode worden niet alleen de e-mailaccounts en websites van de SJBN ingericht, maar speelt de Lexxyn Groep ook in op de actuele behoefte van de bestuursleden van de SJBN: het online veilig kunnen delen van documenten. Hiervoor maken zij gebruik van de Enterprise Drive. Voor de SJBN is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van wat er speelt, ook op IT-vlak. Ook de SJBN wil haar steentje bijdragen om de jonge advocaat uit te laten groeien tot volwassen ‘(I)T-Shaped Lawyer’. Hoe IT voor hen werkt en welke kansen zij zien, vertelt een aantal SJBN-bestuursleden graag.

Werner Altenaar (secretaris SJBN) licht toe: ‘wij maken deel uit van de generatie die is opgegroeid met de computer, maar er niet mee is vergroeid zoals de schoolgaande generatie na ons. Wij willen innoveren, maar met als belangrijkste doel ons werk te faciliteren. ICT speelt een steeds grotere rol, zeker nu de afgelopen jaren vele kantoren kritisch zijn gaan kijken naar hun personeelskosten. In het bijzonder de kosten die betrekking hebben op  de ondersteunende functies. Omdat het werk wel moet worden gedaan, is het een optie om in toenemende mate diverse ondersteunende taken en processen te automatiseren.’ Esmée Hoogenkamp (portefeuillehouder evenementen SJBN) zegt hierover: ‘Zo zie ik het ook, er kunnen onderdelen verder geautomatiseerd worden, maar ons werk blijft maatwerk. Systemen die we met variabelen kunnen voeden, waarna er een contract uitrolt, juich ik toe. Robot Ross mag ook aanschuiven, maar mijn werk blijft uiteindelijk maatwerk. Ik ben niet bang dat een computer ons werk overneemt. Ook Gert Jan Boeve (penningmeester SJBN) is het daarmee eens: ‘Ons werk is veelal tailormade, een ambacht, waarbij de relatie met de cliënt onmisbaar is. Dat valt niet te copy-pasten. ICT moet in mijn beleving faciliteren en logisch zijn. En altijd werken.’

Met de Enterprise Drive speelt de Lexxyn Groep in op de behoefte van de advocaat anno 2016: het online kunnen samenwerken. Gert Jan vertaalt dit ook naar het kunnen delen van zijn werk, in het dossier, met cliënten. ‘Een belangrijk onderdeel van ons werk  is het informeren van de cliënt over de voortgang van zijn zaak. Met het online delen van relevante onderdelen van het dossier kan ik dit bespoedigen. Op die manier kan er actiever worden meegedacht en informatie worden gedeeld. En hoe minder tijd de zaak kost, des te beter. Want we werken in de regel nog steeds vaak uurtje-factuurtje. Al zijn we ook bezig met alternatieve prijstellingen, zoals fixed fees. Hier kunnen online calculatie tools een interessante uitkomst bieden, een IT-ontwikkeling waar ik binnen ons kantoor mijn steentje aan bijdraag met het helpen ontwikkelen van onze Litigation Valuator.’

Esmée is voorstander van de digitaliseringsslag en dan met name die van het dossier: ‘IT heeft voor mij als belangrijkste doel om mijn werk te stroomlijnen. Om onder tijdsdruk toch te presteren. Je document digitaal beschikbaar te hebben, overal. Ik zit, net als legio andere advocaten, veel tijd in de trein en dan is het belangrijk dat we snel en veilig met onze dossiers aan de slag kunnen.’

Werner is ook regelmatig onderweg. Ook hij wil graag die tijd, vanuit de auto, efficiënt gebruiken. Hij is ervan overtuigd dat de stem een belangrijke rol kan spelen. ‘Ik ben van mening dat de stem, voor het maken van dictaten of het werken met spraakherkenning, mijn werkproces kan versnellen. Ook zou ik graag de stem in willen zetten voor ‘Text to Speech’. Ideaal als ik onderweg geselecteerde processtukken of e-mails kan laten voorlezen. Laat mijn dossier maar een E-book variant krijgen. Scheelt ook weer printjes van stukken die ik liever niet vanaf mijn scherm lees, en waarmee ik papierreductie kan nastreven.’

Zowel de Lexxyn Groep als de SJBN zijn het erover eens dat ICT een enorme toegevoegde waarde kan hebben voor de advocaat. Van acquisitietools tot resource planning; er zijn steeds meer digitale mogelijkheden om sneller tot successen te komen. In de toekomst houden houdt de Lexxyn Groep de juridische markt graag op de hoogte van haar initiatieven, al dan niet in samenwerking met de SJBN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *